skip to Main Content

TỔNG QUAN SOLAR

Solar

Công nghệ tái tạo năng lượng.
Nguồn năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng miễn phí vô tận luôn sẵn có, với hệ thống solar nước nóng sẽ mang đến giải pháp tiết kiệm điện và thân thiện môi trường.

Sản phẩm Solar

Khám phá các bình nước nóng năng lượng mặt trời của Atlantic.

atlantic international content
Icon Benefits
TÌM HIỂU THÊM

Bồn chứa phải đặt một phần bên dưới kính thu nhiệt theo cách lắp [low profile]. Nước lạnh [1] được cấp vào bên dưới bồn chứa [2], nước lạnh sẽ theo phản ứng tuần hoàn nhiệt xuống dưới các tấm kính thu nhiệt [3]. Khi nước được đun nóng từ kính thu nhiệt, nước nóng sẽ tự nổi lên phần trên của kính thu nhiệt và từ đó đi vào bồn chứa và tiếp tục chu kỳ tuần hoàn trong hệ thống cho đến khi không còn ánh sáng mặt trời.

Luôn có điện trở dự phòng [4], thường được sử dụng điện hoặc gas, cho những thời điểm thiếu nắng.

Icon Related Products
Back To Top